середу, 14 вересня 2016 р.

АНАЛІЗ роботи ШМО вчителів природничо – математичних дисциплін за 2015-2016 н.р. та основні завдання на 2016-2017 н.р.

 ШМО природничо – математичних дисциплін у 2015-2016 навчальному році працювало над реалізацією методичної теми: «Впровадження новітніх технологій в практику засобами природничо-математичних наук в ході реалізації Державних освітніх стандартів Школи успіху»
  Методична робота вчителів шкільного об’єднання була направлена на виконання поставлених завдань:


· Створення навчально – методичних комплексів відповідно до програмових вимог природничо-математичних наук , щодо впровадження нового Державного стандарту.
· Створення сучасних комплексів а ході реалізації державних стандартів Школи успіху.
· Удосконалення єдиного освітнього простору через інформатизацію вчителів кафедри.
· Спрямувати методичну роботу на гуманізацію та модернізацію оптимальних умов для підготовки і всебічного розвитку здібних та обдарованих дітей використовуючи технології навчання спрямовані на інтелектуальний розвиток учнів .
· Приділити увагу критеріям оцінювання навченості за предметом і удосконалювати систему контролю навчальних досягнень.
· Впроваджувати національно-патріотичного виховання на уроках природничо-математичних дисциплін
· Виявляти, узагальнювати та поширювати позитивний досвід творчо працюючих вчителів:
 Творчими звітами;
  • Публікаціями в періодичній пресі;
  •  Відкритими уроками для вчителів-предметників;
  •  Проведенням тижня природничо – математичних дисциплін
  •  Навчанням на курсах підвищення кваліфікації;
  •  Участю у конкурсах педагогічної майстерності
· Здійснювати психолого-педагогічну підтримку слабо встигаючим 
учням
· Забезпечення якісної підготовки випускників з предметів ДПА, ЗНО
  
Завдання, що були поставлені перед вчителями методичного об’єднання досягались через різноманітні форми діяльності: 
· інструктивно-методичні наради, на яких обговорювались питання про методичні рекомендації до викладання предметів; 
· вимоги до зовнішнього незалежного тестування;
· виконання єдиних вимог до ведення документації орфографічного режиму; 
· з питань впровадження новітніх технологій в практику засобами природничо- в ході реалізації Державних освітніх стандартів Школи успіху
· засідання методичного об’єднання, на яких розглядались питання про державні стандарти освіти; 
· про підвищення рівня професійної компетентності через атестацію та курсову перепідготовку; 
· про створення системи дидактичних різнорівневих завдань творчого характеру; 
· продовження проведення тижнів педагогічної майстерності
· участю в усіх факових конкурсах

   Спрямування роботи ШМО було націлено на вивчення та застосування та створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи вчителів природничо – математичних дисциплін методичного об’єднання.

Пріоритетними напрямками в методичній роботі були:
· Методичний супровід забезпечення діяльнісного підходу при викладанні природничо-математичних дисциплін в умовах нового Державного стандарту навчання .
· Удосконалення фахової компетентності вчителів природничо-математичних дисциплін через практичне відпрацювання окремих аспектів змісту природничої освіти.
· Розвиток сучасного стилю педагогічного мислення вчителя і його готовність до професійного самовдосконалення та роботи над собою.
· Поширення перспективного досвіду вчителів засобом створення портфоліо як перспективної форми представлення індивідуальної спрямованості професійного саморозвитку і самоактуалізації педагога, що відповідає завданням модернізації освіти.
· Здійснювати моніторинг індивідуальної траєкторії професійного зросту кожного члена ШМО, забезпечуючи гласність, прозорість, відкритість.
· Забезпечення освітніх компетентностей учнів через розвиток умінь і навичок засобами природничо-математичних дисциплін. 
· Удосконалення освітнього процесу через використання ефективних технологій навчання на впровадження в створення сучасного навчального закладу- Школи успіху.
· Оптимізація системи навчання і оцінювання навчальних досягнень учнів через запровадження особистісно-зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходу та систему теоретичних і практичних семінарів, відкритих уроків та інших заходів шкільного, районного, міського рівня .

   Вчителі ШМО на протязі всього навчального року приділяли особливу увагу психологічному аспекту вихованню на уроках, уміло використовували всі можливості для гуманістичного підходу розвитку особистості дитини, їх активного розумового зростання, глибокого й осмисленого засвоєного знань, формуванню моральних основ в реалізації Школи успіху.


На засіданнях ШМО розглядалися такі питання:

Засідання №1  Інструктивно-методичне засідання: Серпень
1.Аналіз роботи за 2014-15 н. р. ШМО, обговорення та затвердження плану роботи МО на новий навчальний рік.
2. Ознайомлення з інструктивно-методичними листами про вивчення предметів у 2015-2016 н. р. у ЗНЗ та змінами , щодо впровадження Держстандарту
3. Ознайомлення з «Концепцією національно патріотичного виховання» Наказ МОН від 16.05.15 р.№ 641
4 .Ознайомлення з планами роботи вчителів та обговорення індивідуальних тем, над якими вони працюють. 
6. Консультації для вчителів з питань календарно-тематичного планування на I семестр.
7. Підготовка матеріалів до проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад природничо-математичних дисциплін
8. Перелік підручників, дидактичних матеріалів, друкованих зошитів, тощо.

Засідання №2  Інструктивне: Вересень

1.Затвердження календарно-тематичного планування предметів природничо-математичного циклу.
2.Організацію та проведення I (шкільного) етапу Всеукраїнської олімпіади з предметів природничо-суспільного циклу.
3.Розгляд і затвердження індивідуальних планів учня 11-го класу Соколова Кирила та учениці 10-А класу Болотової Даяни.

Засідання №3   Інструктивно – аналітичне засідання : Жовтень

1. Підсумки I шкільного туру всеукраїнської олімпіади з предметів природничо- математичного циклу і оновлення банку ППД..
2. Круглий стіл (обмін досвідом): організація науково- дослідницької роботи з учнями; робота з обдарованими дітьми. 
3. Підсумки проведення вступних контрольних робіт в профільних класах з математики в 8-Б, 9-А, 10-А, 11-Б класах, технології 10-А,11-Б класів.
4. Обмін досвідом. «Інтернет-ресурси. Створення власних сайтів та блогів». 
5. Організація ярмарку педагогічної творчості (шкільний етап конкурсу «Учитель року – 2016»)
6. Участь вчителів в творчих групах РМЦ.
7.Підготовка до проведення Всеукраїнського конкурсу «Геліантус», «Кенгуру» і «Бобер».


Засідання №4  «Інструктивно – аналітичне засідання»: Січень
1.Аналіз результатів рубіжних контрольних робіт за I семестр. Моніторинг навчальних досягнень учнів за I семестр 2015-2016 н. р. 
2.Аналіз участі учнів в ІІ турі предметних олімпіадах природничо-математичних дисциплін та участь в роботі школи МАН. 
3.Майстер-клас : «Впровадження на уроках природничо математичних дисциплін патріотичного виховання» (всі вчителі кафедри)
4.Збір та підготовка матеріалів для розміщення на веб-сторінці
5.Консультації для вчителів з питань календарного планування на II семестр.
6.Консультації вчителів з питань календарного планування індивідуальної роботи . 
7.Методичні рекомендації для вчителів по здійсненню тематичного оцінювання, його об’єктивності, ведення шкільної документації.
8.Підготовка до проведення предметно-тематичної декади вчителів природничо-математичного циклу 
9.Для вчителів, які впроваджують Нові Державні стандарти. Експрес-консультації з огляду новинок педагогічної преси.
10.Участь вчителів кафедри у міській виставці пед майстерності.
11.Участь вчителів фізики в семінарі при ЗНУ

Засідання №5 «Інструктивно – аналітичне засідання»: Березень

1. Обговорення методичних публікацій, видань, фахових журналів. 
2. .Творчі звіти вчителів , які атестувалися.
3. Ознайомлення , вивчення й аналіз підручників 7 кл. та вироблення рекомендацій і заходів щодо їх впровадження в навчально- виховний процес
4. Участь учителів-предметників, керівників ШМО в роботі РМЦ
5. Участь в районному конкурсі-огляді кабінету математики
6. Моніторинг результативності участі учнів у районних, обласних етапах олімпіад, конкурсів
7. Підготовка до конкурсів Левеня і Кенгуру

Підсумкове засідання ШМО  Травень

1.Творчі звіти учителів про роботу над обраною методичною темою.
2.Підведення підсумків участі вчителів ШМО в тижні предметної майстерності , 3.Підсумкове діагностування рівня педагогічної майстерності вчителів.
4.Підсумковий моніторинг рівня навчальних досягнень учнів .
5.Підсумки діяльності на ІІ етапі реалізації методичної теми школи
6.Планування роботи на наступний 2016 - 2017 рік.

  Аналіз проведеної роботи свідчить про те, що підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання предметів природничо-математичних наук, і як результат підвищився інтерес учнів до цих предметів. Члени МО працювали над втіленням у викладацьку діяльність сучасних педагогічних технологій для створення умов розвитку особистості учнів, використання дидактичного матеріалу, який за змістом пов'язаний з практичним застосуванням у повсякденному житті. Велика робота вчителями проводилась у напрямку з обдарованими дітьми, для залучення їх до до участі у Всеукраїнських олімпіадах школярів, інтелектуальних марафонах, іграх, конкурсах, фестивалях, оглядах, конференціях. Члени МО працювали за індивідуальними програмами зі здібними дітьми, результат цієї роботи – досягнення учнів у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах МАН з предметів природничо-математичного циклу.

  
Предмет
ПІП вчителя
клас
Переможці ПІ
2015-16
 ІІ тур
 ІІІ тур
Математика
Гой Світлана     Юріївна
6-Б
Сироватко Олексій
 ІІІ м

Яценко Валентина Олександрівна
9-А
Грибняк Єлизавета
 ІІІ м

Свистельникова Наталія Юзефівна
8-Б
Стрельченко Ганна-Марія
ІІІ м

Федорець Аліна
ІІІ м

Держакова Любов Іванівна

7-А
Верлинський Андрій
ІІ м

Зозуля Злата
ІІІ м

Фізика
Баранова Олена Анатоліївна
8-Б
Стрельченко Анна
 ІІІ м

7-А
Верлинський Андрій
ІІ м

Сироватка Марина Юріївна
11-Б
Тарасенко Степан
ІІІ м

Харченко Анастасія
ІІІ м

9-А
Грибняк Єлизавета
Гой Анна
ІІІ м
ІІІ м

Інформатика
Каменькова Інна Юріївна
10-А
Дзуганя Андрія
І м
ІІІ м
Жука Івана
ІІ м

Лоцмана Євгенія
ІІ м

Інформаційні
технології
Плаксін Андрій Леонідович
11-Б
Нагорну Надію  
І м
ІІІ м
Тарасенко Степан 
ІІ м
ІІІ м
10-А
Дзуганя Андрія
І м

Лоцмана Євгенія  
ІІ м

Жука Івана  
ІІІ м

Хімія

Чумак Галина Іванівна
10-А
Васильєву Владу
ІІ м
VIII м
Соловйова Кирила
ІІІ м

9-А
Гой Анну
ІІІ м

Грибняк Єлизавету
ІІІ м

8-Б
Федорець Аліну
ІІІ м

Стрельченко Ганну-Марію
ІІ м

Біологія
Хімія
Варава Світлана Дмитрівна
11-б

Кінбаз Софію
ІІ м

Янишевську Олександру
ІІ м

9-А
 Грибняк Єлизавету
ІІІ м

Бровко Крістіну
ІІІ м

Чумак Галина Іванівна
10-А
Соловйова Кирила
ІІІ м

Самсоненко Марину
ІІІ м


8-Б
Федорець Аліна
ІІІ м

 Троцко Валерію
ІІ м

Географія
Кондуфоров Дмитро Михайлович
10-А
Самсоненко Марина
ІІІ м


Гой Анна
ІІІ м

Мальцева Єлизавета
ІІІ м


Федорець Аліна
ІІ м
ІІ м
Троцко Валерія
ІІІ мУчителі ШМО взяли участь у декаді педагогічної майстерності.
   Оригінальні ігри, майстер-класи, захоплюючи квести відбулися під час декади. На уроках інформатики учні в спеціальних програмах розробили тематичні стінні газети, плакати, які прикрасили рекреації ІІІ поверху. Відкриті уроки і заходи продемонстрували високий рівень професійної майстерності та компетентності вчителів.
  Вчитель-методист Вакар А.І., вчитель вищої категорії Гой С.Ю. разом з психологом школи провели психологічні тренінги для учнів 10-11-х класів для підготовки до ЗНО, де показали свою професіональну компетентність.
  Методичну майстерність продемонстрували вчителі вищої категорії Свистельникова Н.Ю., Яценко В.О., Сироватка М.Ю. та Баранова О.А. під час проведення фізико-математичного брейн-рингу. Команди поділились досить незвичайно, вони складалися з трьох гравців 8-Б класу та трьох з 9-А. Всього було 4 команди і відповідно - 4 тури. На кожному етапі вибувала одна з груп. Питання були пов’язані з алгеброю, геометрією та фізикою. Учні показали свої знання формул, визначень, за допомогою ребусів відгадали відомих людей, які винайшли закони та теореми. Дуже цікавим був етап «Експериментальних задач», на якому учні продемонстрували свої логічні знання.
     Чумак Г.І. провела цікаву хіміко-біологічну гру, де учні 8 А і Б класів продемонстрували свої знання цих нелегких предметів, долаючи такі завдання як «Побудуй міст» - за допомогою хімічних рівнянь збудувати міст над річкою Дніпро, «Квітка-семи квітка» - назвати рослини за систематичними одиницями, «Розшифруй малюнок»- назвати тварин, які зашифровано на малюнку і т. д.
    Вчитель-методист Держакова Любов Іванівна провела з 7-А «Подорож до школи минулого» та майстер-клас «Рахуємо разом». 
    Творча група дітей підготувала цікаві оповідання і завдання від стародавніх часів до нашої сучасності, слухаючи їх діти поринули в світ «Стародавньої математики». Майстер –клас рішення цікавих завдань інтелектуального конкурсу «Кенгуру» продемонстрували учні 7-А класу п’ятому класу.
  Квест- інтелектуальне змагання, основою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань . Природничо-математичний квест пройшли учні 6-х класів. Цікаві завдання підготували вчителі-предметники разом з студентами - математиками ІУ курсу Онищенко Ю.О. і Стельмах Н.О., які у проходили педагогічну практику .
   Завдання були з біології, географії, екології, математики та інформатики, оформлення нагадувало карту скарбів, і тому змагатися були ще цікавіше. Запитання були у формі загадок, перші літери кожної відповіді – це назва предмету і номер кабінету , де були заховані завдання для слідуючою пункту гри. Всім було цікаво, який приз чекає на переможця, але у фіналі квесту переможених не було, а приз для всіх були солодощі. 
   Варава Світлана Дмитрівна, вчитель-методист, провела гру між сьомими класами «Кращий біолог», учні пригадали характеристику усіх вивчених видів тварин, їх будову та виокремили ті ряди, представники яких є в степах, водосховищах, заповідниках Запорізької області.
   Сироватка Марина Юріївна, продемонструвала майстер –клас «Розв’язування фізичних задач конкурсу «Левеня». Учні 9-А класу показали блискучий результат знань з фізики під час рішення складних інтелектуальних задач.
   Пархоменко Людмила Леонідівна в п’ятих класах провела «Математичний калейдоскоп», де показала глибокі знання учнів , у рішенні логічних математичних задач.
   Інтелектуальну гру «Подорож до країни Географія» провів Кондуфоров Дмитро Михайлович. Учні 6-А класу відповідаючи на складні запитання подорожували по карті світу, тим самим продемонстрували знання карти, за допомогою заданих градусів визначали відомі місця світу, річки, вулкани, гори, і долини. 
   Ізюминкою декади був конкурс блогів класів, ініціатором і творчим наставником був Плаксін Андрій Леонідович вчитель інформатики. Всі класи старшої школи створили власні блоги і кожний блог під час підсумку конкурсу отримав свою номінацію. 

В рамках декади відбулися заходи до дня «Безпечного Інтернету».

Вчитель інформатики молодшої школи Новікова Оксана Юріївна провела:
· конкурс презентацій в 4-Б, В класах « Безпечний Інтернет очима дітей», де діти поділилися своїми ідеями як використовуючи інтернет не завдати шкоди собі; 
· 4-А створив плакат «Безпечний Інтернет дітям», який прикрашав фойє молодшої школи ; 
· провела виховну годину в 3-А класі «Правила з Інтернет- безпекою».
Вчитель інформатики вищої категорії Каменькова Інна Юріївна разом з вчителем І категорії Плаксіним Андрійом Леонідовичем провели конкурс малюнків в 5-х та 6-х класах та конкурс презентацій в 6-х і 7-х класах на теми «Безпечний Інтернет очима дітей», де діти середньої ланки продемонстрували свої ідеї і свої думки про Інтернет, роботи були оцінені і представлені на блозі кафедри. 
· 10-А клас- філологічна група (вчителя Каменькової І.Ю.) створила буклети , а технологічна група (вчителя Плаксіна А.Л.) випустила колажі на тему «Безпечний Інтернет». Свої роботи учні розмістили на власному блозі, а також поділилися ідеями з учнями школи на сторінках їх блогів та в групах класів.
· Каменькова І.Ю. розробила рекомендації для батьків «Як зробити Інтернет безпечним для Вас і Ваших дітей» і кожний клас розмістив його на своєму блозі сторінці для батьків.
  Публікація звіту про проведені заходи до Міжнародного Дня Інтернету розміщені на Запорізькому порталі ЗапоВікі та блозі кафедри.
   Тиждень завершився засіданням МО, на якому було підведені підсумки тижня та оформлено матеріали учителів кафедри природничо – математичних дисциплін. Всі матеріали висвітлені на блозі кафедри momathzp23.blogspot.com

У ШМО природничо – математичних дисциплін всього – 13 вчителів 

К-ть
Вчителів
(всього)
Категорія
Звання
Спеціаліст
ІІ категорія
І категорія
Вища
Старший вчитель
Вчитель-методист
13
1
-
1
11
5
4

К-ть
Вчителів
(всього)
Стаж до 3-х років
Стаж від 3 до 10 років
Стаж від 10 до 20
років
Понад 20 років
малодосвідчені
13
-
1
1
11
-


ПІБ вчителя
Категорія
Отримання/
підтвердження
Звання
Отримання/
підтвердження
Свистельникова Наталія Юзефівна
Вища
підтвердження
Старший вчитель
підтвердження
Яценко Валентина Олександрівна
Вища
підтвердження
Старший вчитель
підтвердження
Держакова Любов Іванівна
Вища
підтвердження
Учитель-методист
підтвердження
Сироватка Марина Юріївна
Вища
підтвердження


Новікова Оксана Юріївна
спеціаліст
отримання   В цьому році відбувся конкурс на кращий кабінет математики, де ми посіли ІІмісце в районному конкурсі, завідуючий кабінетом Яценко В.О. була нагороджена грамотою ТВО.

  Протягом року вчителі кафедри разом з учнями приймали участь у Всеукраїнських конкурсах.
  
  Вчителі кафедри Чумак Г.І. , Варава С.Д. та Сироватка М.Ю. взяли участь у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус»:
Кількість
учасників
Диплом І ступеня
Диплом ІІ ступеня
Диплом ІІІ ступеня
Грамота по предметам
Диплом переможця на шкільному рівні
Сертифікат учасн.
88
2
0
3
24
24
35

   Вчителі кафедри Каменькова І.Ю. та Плаксін А.Л. взяли участь у Міжнародному конкурсі «Бобер»:

Кількість
учасників
Диплом І ступеня
відмінного
результату
Диплом ІІ ступеня добрий
результат
Сертифікат учасника
21
3
14
4
  
 Вчителі кафедри Гой С.Ю., Вакар А.І., Свистельникова Н.Ю., Яценко В.О., Держакова Л.І. разом з вчителями молодшої ланки взяли участь у Міжнародному конкурсі «Кенгуру»:

                     Учасники по рівнях
«Малюк-2»
                 17
«Малюк 3-4»
                 35
«Школярик»
                 12
«Кадет»
                  27
«Юніор»
                  32
«Випускник»
                  0


Всього учасників
                                  Сертифікати

       Відмінний
           Добрий
      Учасники
123
            10
            37
          76
 Вчителі кафедри Баранова О.А. та Сироватко М.Ю. взяли участь у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня»:

Всього учасників
                                  Сертифікати

       Відмінний
           Добрий
      Учасники
56
1
17
          38

   Всім учасникам були вручені дипломи та сертифікати та про участь у грі та конкурсах. Вчителям, які відповідають за гру та конкурси в школі були вручені сертифікати ( Чумак Г.І., Сироватко М.Ю., Свистельниковій Н.Ю. та Барановій О.А.)


Учні школи взяли участь в конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. 

ПІП учня
Предмет
Результат
Лоцман Євген
математика
учасник
Васильєва Влада Олегівна
хімія
учасник


Учні та їх керівники нагороджені грамотами ЦМТШ.

   Методична робота вчителів кафедри поповнюється новими розробками, участю в конкурсах і семінарах, круглих столах, конференціях як на шкільному, районному так і на обласному рівні. 
Всі вчителі кафедри взяли участь у роботі круглого столу ШМО і підготували доповіді на тему: «Впровадження на уроках природничо-математичних наук патріотичного виховання» (згідно з «Концепцією національно патріотичного виховання» Наказ МОН від 16.05.15 р.№ 641) 
   В березні відбулася гра «Геліантус – учитель», участь в ній взяли Чумак Г.І.- вчитель біології та хімії, і Сироватка М.Ю. – вчитель фізики, за гру вони отримали сертифікати учасника. 
   В онлайн-конкурсі «Колосок» для вчителів фізики взяла участь Сироватко М.Ю. і стала лауреатом конкурсу. 

  Вчитель математики Свистельникова Н.Ю взяла участь у районному конкурсі «Учитель року», де презентувала свій досвід роботи на тему: «Активізація розумової діяльності учнів на уроках математики та в позаурочний час в ході якісної підготовки учнів до ЗНО» та розробку уроку : «Розв’язування нерівностей , які містять знак модуля». 
  Вчитель інформатики Каменькова І.Ю. (керівник РМЦ інформатики і член творчої районної групи підготувала завдання для 7 класу з теми «Циклічні алгоритми». 
 Вчитель фізики Баранова О.А. як член творчої районної групи підготувала дидактичний матеріал для 7 класу в рамках «Створення нового методичного комплексу щодо впровадження нового Держстандарту». 
  Вчитель математики Яценко В.О. як член міської творчої групи підготувала матеріал з математики для 7-х класів за новим Держстандартом. 
   Вчитель біології Варава С.Д. як член районної творчої групи створила науково-методичний комплекс «Дидактичний матеріал з біології для учнів 7-х класів за новим Держстандартом». 
  Вчитель хімії Чумак Г.І. як член обласної творчої групи працювала над розробкою до профільних курсів з базових навчальних дисциплін «Школи сучасних знань» для 7 класу за новим Держстандартом на базі ЗОІППО під керівництвом Дехтяренко С.Г. 
  Взяли участь у роботі Всеукраїнської конференції «Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації» (від 09.10.15 при ЗОІППО) вчителі кафедри Баранова О.А. та Сироватко М.Ю., по закінченню виданий сертифікат учасника. 
 Взяла участь в обласному семінарі, присвяченому 30-річчю інформатики, вчитель інформатики Каменькова І.Ю., виданий сертифікат учасника. 
  Взяли участь у практико-орієнтованому семінарі «Підвищення рівня професійної компетенції вчителів фізики через впровадження сучасних технологій» , вчителі фізики Баранова О.А. та Сироватко М.Ю., видані сертифікати. Вчитель-методист Баранова О.А. виступила з теми «Як підвищити рівень навчання учнів через впровадження сучасних технологій» (28.01.16 р.) 
  Пройшла заочні курси «Впровадження медіа в освітній процес» при ЗОІППО вчитель фізики Сироватко М.Ю. і отримала сертифікат 
  Взяла участь у круглому столі «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках астрономії з використанням інтерактивних методів навчання» вчитель фізики Баранова О.А., виданий сертифікат. 
  Брали участь у роботі фахового журі Міської виставки педагогічних технологій вчителі кафедри – Каменькова І.Ю. вчитель інформатики, керівник РМЦ , Чумак Г.І. вчитель хімії, керівник РМЦ та вчитель фізики Баранова О.А. 
  Всі вчителі кафедри відвідали Міську виставку педагогічних технологій і були присутні на майстер –класах, які давали вчителі учасники виставки. 

  Адміністрація навчального закладу дбає про поліпшення стану навчальних кабінетів, збільшення кількості літератури, про підписку періодичних видань.
  На підсумковому засіданні ШМО кожний вчитель звітував про роботу, особливу увагу приділяючи проблемі, над якою працює протягом навчального року. Навчальні програми з предметів виконані.

Висновки:

· Звернути увагу та проаналізувати всім вчителям ШМО на стан викладання, методи роботи, з метою підвищення якості знань учнів в
в ході реалізації Державних освітніх стандартів Школи успіху.
· Продовжити розробляти напрямки та шляхи реалізації підвищення якості навчання за новими Держстандартом. 
· Продовжувати цільове відвідування уроків з подальшим обговоренням їх результатів.
· Розробити рекомендацій, щодо подолання недоліків при роботі з учнями низького та середнього рівня.
· Звернути увагу на якість підготовки учнів до участі у Всеукраїнських обласних олімпіадах, конкурсах захисту робіт на МАН та інших турнірах.


Завдання на наступний рік:

1. Продовжити роботу над проблемною темою.
2.Впроваджувати інформаційні технології та програмні педагогічні заходи у викладанні предмету за новим Держстандартом. 
3.Спрямувати методичну роботу на створення оптимальних умов для підготовки і всебічного розвитку здібних та обдарованих дітей .
4.Приділити увагу критеріям оцінювання навченості за предметом і удосконалювати систему контролю навчальних досягнень за новим Держстандартом.
5.Використовувати технології навчання спрямовані на інтелектуальний розвиток учнів.
6.Розвивати сучасний стиль педагогічного мислення за новим Держстандартом.
7. Створити блоги вчителів кафедри у освітньому просторі.

  В цілому вважати роботу ШМО вчителів природничо-математичних дисциплін задовільною.
  
Немає коментарів:

Дописати коментар